Znajdź w serwisie:  
  
Schowek: 0     Koszyk: 0 Produktów / 0 PLN
Zarejestruj  |  Zaloguj

Regulamin

 

I. WARUNKI OGÓLNE

 

 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem http://www.schellenberg.pl/ prowadzony jest przez firmę Alfred Schellenberg Sp z o.o. z siedzibą w Nadarzynie przy ul. Komorowskiej 53, wpisaną do rejestru w Sądzie Rejonowym dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000179275, NIP 534-17-59-622.
 2. Regulamin sklepu internetowego Schellenberg stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)
 3. Korzystanie z usług sklepu internetowego Schellenberg oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Sklep internetowy umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 5. Zamówienia są przyjmowane przez stronę http://www.schellenberg.pl/
 6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 7. Firma Schellenberg zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 8. Firma Schellenberg oferuje prezentowane w sklepie internetowym towary w określonych cennikiem cenach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

 

 

II. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym Schellenberg jest udostępnienie wszystkich danych wymaganych w formularzu zamówienia. Formularze zamówienia wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
 2. Podane przez Klienta w formularzu zamówienia dane, w tym adres e-mail i telefon zostaną wykorzystane do realizacji złożonych zamówień. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. nr 101/2002, poz. 928). Informujemy także, ze przysługuje Państwu prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak może skutkować brakiem możliwości realizacji zamówienia.
 3. W przypadku braku możliwości realizacji złożonego zamówienia klient jest o tym Informowany niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych.
 4. Maksymalny termin realizacji zamówienia może wynieść do 45 dni.
 5. Firma Schellenberg zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia przy pomocy wszelkich dostępnych jej środków oraz na własny koszt. Weryfikacja ta będzie dokonywana przed realizacją zamówienia. Dotyczy ona w szczególności połączeń telefonicznych z Klientem celem stwierdzenia prawidłowości zamówienia.
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Schellenberg zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta, podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.
 7. Zakupione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 8. Dostawa towaru ograniczona jest do obszaru Polski. Dostawa poza obszar Polski realizowane są po indywidualnych ustaleniach z Klientem.

 

III. PŁATNOŚCI I DOSTAWA 

 1. Towary zamówione w sklepie internetowym Schellenberg dostarczane są firmą kurierską.
  Przy zamówieniu, którego wartość przekracza 700 zł brutto koszty przesyłki ponosi firma Schellenberg.
 2. Za zamówione towary Klient może płatności w następującej formie:
  a) poprzez wpłatę na rachunek bankowy firmy Schellenberg:

  Commerzbank AG, Siegen

  IBAN: DE 06 4604 0033 0815 0435 00

  SWIFT: COBADEFFXXX

 3. Firma Schellenberg nie ponosi kosztów, jakie Klient jest zobowiązany zapłacić na rzecz podmiotów trzecich, obsługujących daną formę płatności, a w szczególności kosztów przelewu

 

IV. GWARANCJE I REKLAMACJE

 

 1. Towary oferowane w sklepie internetowym firmy Schellenberg są objęte gwarancją producenta. Jeżeli Klient stwierdzi w zakupionym towarze wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pisemnie o zaistniałym fakcie i odesłać odpowiednio zabezpieczony towar będący przedmiotem reklamacji.
 2. Klient jest zobowiązany do zwyczajowego zabezpieczenia odsyłanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Do paczki należy dołączyć opis stwierdzonych wad.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 10 dni roboczych od ich wpłynięcia i otrzymania towaru objętego reklamacją.
 4. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji towar lub jego niesprawny element zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Klientowi zostanie zaoferowany zwrot pieniędzy.
 5. Reklamacje należy składać na adres siedziby firmy Schellenberg.
 6. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000. r., Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie internetowym Schellenberg bez podania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas gdy towar nie nosi śladów używania i nie został w żaden sposób zniszczony (w tym zdjęta folia). Firma Schellenberg gwarantuje zwrot wartości towaru w przypadku spełnienia wyżej wymienionych warunków. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem lub przekazem pocztowym w kwocie zapłaconej sumy pomniejszonej o koszty dostawy (o ile te koszty zostały dla danego towaru określone). Koszty odesłania (zwrotu) towaru do firmy Schellenberg obciążają Klienta.
 7. Firma Schellenberg nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych na wskazany adres za pobraniem.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).